LMS

Administración de Cursos para OTEC Surmount Chile

Administración de cursos full on-line, para OTEC Surmount Chile, sobre LMS Moodle 2.6.

http://surmountonline.cl/

Instalacion de Moodle e Integración Sence – Moodle para Otec GPA

Instalación de Moodle v2.6.6 y instalación de bloque de integración WebService Sence Con Moodle V 2.6, para Otec  GPA.

 

http://www.gpavirtual.cl

 

 

Integración Sence – Moodle para Otec Legados Capacitación

Complementación de bloque de integración WebService Sence Con Moodle V 1.9, para Otec  Legados Capacitación, más Administración de Cursos

 

http://aula.legados.cl